Historien til Riple Gård

Riple, av norrønt ripill, strimmel, bånd, etter beliggenheten på en langstrakt høyde gnr. 59, gårdsbruk i Fana, øst for Totland-gårdene. Gården, som i middelalderen tilhørte Munkeliv kloster og etter reformasjonen var krongods, ble kjøpt av generaltollforvalter Herman Garmann 1661. Ble bondeselveie rundt 1690. Det er…

Om Islandshestene

Islandshest er en husdyrrase som kommer fra Island, men som idag finnes i mange land. Den er en forholdsvis liten hest. Derfor regnes den som en ponni. Islandshesten er av samme opprinnelse som de fire norske hesterasene, altså dølehest, fjordhest, norsk kaldblodstraver og nordlandshest….