Speiderlaget på Gårdsbesøk

Da har vi hatt speiderlaget på gårdsbesøk. En koselig gjeng på 14 jenter og gutter med foreldre. Med så mange barn fordelt på seks hester ble det liv i stallen. Vi brukte god tid på å stelle hestene i små grupper på to til…

Historien til Riple Gård

Riple, av norrønt ripill, strimmel, bånd, etter beliggenheten på en langstrakt høyde gnr. 59, gårdsbruk i Fana, øst for Totland-gårdene. Gården, som i middelalderen tilhørte Munkeliv kloster og etter reformasjonen var krongods, ble kjøpt av generaltollforvalter Herman Garmann 1661. Ble bondeselveie rundt 1690. Det er…