Historien til Riple Gård

Riple, av norrønt ripill, strimmel, bånd, etter beliggenheten på en langstrakt høyde
gnr. 59, gårdsbruk i Fana, øst for Totland-gårdene.

Gården, som i middelalderen tilhørte Munkeliv kloster og etter reformasjonen var krongods, ble kjøpt av generaltollforvalter Herman Garmann 1661.

Ble bondeselveie rundt 1690.

Det er fortsatt gårdsdrift.