Om Islandshestene

Islandshest er en husdyrrase som kommer fra Island, men som idag finnes i mange land. Den er en forholdsvis liten hest. Derfor regnes den som en ponni.

Islandshesten er av samme opprinnelse som de fire norske hesterasene, altså dølehest, fjordhest, norsk kaldblodstraver og nordlandshest.

Genetisk isolasjon

Islandshesten har ikke hatt noen særlig genetisk innblanding fra andre raser på cirka 1100 år. Kilder oppgir at det helt fra år 982 har vært forbudt å importere hester til Island.

Nyere genetisk forskning bekrefter at rasen har stor genetisk variasjon på tross av isolasjonen og store vulkanutbrudd som gjennom historien har redusert hestetallet vesentlig. For eksempel reduserte det store vulkanutbruddet i 1784-85 antall hester til cirka 8 000, men 60 år senere hadde bestanden vokst til 40 000 igjen.

Egenskaper

Hesteholdet på Island har alltid vært flokkbasert, der hestene går ute hele året. Islandshesten har tykk, vannavstøtende vinterpels som egner seg for uteliv. Den utvikles langsomt, og innridning skal først skje når hesten er rundt fire år.

Gangartene pass og tølt er spesielle for rasen i tillegg til de tre vanlige gangartene. Ved passgang forflyttes samme sides ben samtidig fremover. Tølt er en høyt skattet gangart, en firtaktig gangart beskrevet som «løpende skritt».

Rasen viser mange fargekombinasjoner. Vanligst er rødt og brunt i forskjellige nyanser, men skimlete, grå, palomino (skittengul med hvit man og hale), borkete og blakke hester finnes også sammen med store hvite tegninger (botet).

Bruk

På Island ble hesten tradisjonelt benyttet som fremkomstmiddel. I dag er det en populær ridehest med egen sportsgren, og det eksporteres hester til hele verden.

I Norge er rasen en populær ride- og fritidshest med et eget avlsarbeid. I avlen vektlegges eksteriør med 40 prosent og rideegenskaper med 60 prosent. Premiegraden en hest oppnår på utstilling er basert på gjennomsnittspoeng for alle de egenskapene som inngår i eksteriør og rideegenskaper.

Utbredelse

I det globale registeret for islandshester, WorldFengur, er det registrert over 300 000 hester, med avstamning, oppdretter, eier og resultat fra avlsvurdering i alle deltakende land. På Island er det cirka 80 000 hester, i Norge noe over 8 000 registrert i denne databasen. På verdensbasis er rasen spredd til 19 land og en regner med ca 250 000 levende hester (2014).

Vangen, Odd. (2019, 9. mai). islandshest. I Store norske leksikon.

Tekst hentet 23. juni 2019 fra https://snl.no/islandshest